Wattstraat 54, 2723 RD Zoetermeer NL
+31 79 331 9800
+31 79 346 66 26

Archiefvernietiging

Persoonlijk betrokken, Flexibel, Resultaatgericht, Dienstverlenend en Betrouwbaar ‘Die iemand, dat zijn wij!’

‘Aan alles komt een eind’

De meeste archieven hebben een bewaartermijn en dat houdt in dat aan het einde hiervan, archieven vernietigd moeten worden. Omdat je niet wil dat informatie op straat komt te liggen, gaan wij ook met dit proces heel secuur om.

Als jouw archieven bij ons bewaard worden weet je vast wat er komen gaat, maar ook voor particulieren en andere bedrijven doen wij archiefvernietiging. Je komt op werkdagen gewoon met je doosjes archief naar ons bedrijf toe, wij wegen de doosjes of de stapel archief en rekenen per kilo met je af. Deze archieven verzamelen wij en gaan uiteindelijk gezamelijk naar een CA+ gecertificeerd bedrijf.

Als je precies wilt weten wat dat is of hoe het proces van de vernietiging eruit ziet, lees je daar hieronder vanalles over.
Heb je nu al een vraag, stel hem gerust.

Stel een vraag
WAT IS CA+

In 2004 heeft de Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie (FNOI) de Certificeringsregeling voor archief- en datavernietiging (CA+) opgesteld.

CA+ is hét keurmerk in Nederland voor Archief-, Data- en Productvernietiging.

CA+ bevat objectieve normen en procedures om de vertrouwelijkheid van het te vernietigen materiaal en de veiligheid van de procedures te waarborgen.
CA+ waarborgt tevens een adequaat, efficiënt en gesloten vernietigingsproces.
Bij ondernemingen met het CA+ certificaat is de vernietiging van uw materiaal in veilige handen. De certificeringregeling CA+ sluit aan op erkende normeringen voor archiefvernietiging, zoals de Duitse DIN Norm 66399.

CA+ REGISTER

In het CA+ Register vindt u een actueel overzicht met CA+ gecertificeerde archief- en datavernietigingsbedrijven.
Voor inzage bedrijfscertificaat CA+ klik op het bedrijfslogo.

CA+ Register
HET PROCES

Voor datavernietiging en archiefvernietiging zijn de mogelijkheden afhankelijk van het soort materiaal en/of product, het gewenste veiligheidsniveau en de gewenste vernietigingsklasse (al dan niet wettelijk bepaald), de inrichting van uw bedrijfsprocessen en de van toepassing zijnde wettelijke voorschriften.

Lees meer…

Het proces archiefvernietiging

Bij professionele betrouwbare vernietiging worden de volgende stappen doorlopen:
– Inzameling door middel van gesloten inzamelmiddelen.
– Transport door middel van een afgesloten voertuig en proces.
– Opslag in een afgesloten en beveiligde ruimte gelost en opgeslagen wordt.
– Vernietiging naar overeengekomen veiligheidsklasse.
– Opstelling en verzending van garantiecertificaat.

Gesloten inzameling – en vernietigingssysteem

CA+ gecertificeerde ondernemingen werken met een gesloten vernietigingssysteem. Dit houdt in dat het gehele proces van inzameling tot en met de vernietiging van het product veilig en betrouwbaar uitgevoerd. Vaak wordt gebruik gemaakt van afsluitbare rolcontainers.

Beveiligd transportvoertuig

De inzamelmiddelen worden op afspraak geleegd in een beveiligd transportvoertuig. Dit voertuig dient zo gebouwd te zijn dat het voor onbevoegden niet mogelijk is om bij het vertrouwelijke materiaal te komen. Naast het voertuig is ook het proces van laden en lossen zo ingericht dat er geen mogelijkheid is dat derden toegang hebben tot uw informatie.

Archiefvernietigingsmethoden

Met haar vernietigingsmethoden streven archief- en datavernietigingsbedrijven ernaar om telkens de waardevolle reststoffen een nieuw leven te geven. Dat kan zijn in de vorm van grondstoffen voor recycling of als brandstof bij de opwekking van energie.
Vernietiging waarbij vernietigde datadragers kunnen worden gerecycled heeft de voorkeur. Dat is namelijk duurzamer dan verbranding. Grondstoffen die worden hergebruikt hoeven niet nieuw geproduceerd of gewonnen te worden. Hierdoor wordt ook CO2-uitstoot bespaard.
De vernietigingsmethoden variëren per datadrager. U kunt hierbij denken aan shredderen, snijden, persen, versnipperen en verbranden. Welke methode gekozen wordt, hangt geheel af van het te vernietigen product.

Garantiecertificaat vernietiging

Voorafgaand wordt aan u gevraagd of u een garantiecertificaat wenst te ontvangen.