Philipsstraat 3g, 2722 NA Zoetermeer NL (Postkantoor)
+31 79 331 9800 (archief op afspraak)
+31 79 346 66 26

Archiefvernietiging

Persoonlijk betrokken, Flexibel, Resultaatgericht, Dienstverlenend en Betrouwbaar ‘Die iemand, dat zijn wij!’

Archiefvernietiging 
digitaal en fysiek met de grootste zorg

Wij verzorgen de vernietiging van jouw archief, zowel fysiek en digitaal. Fysiek: Vernietiging van jouw papieren dossiers, belastingpapieren en andere gevoelige informatie.
Digitaal: Wij verwijderen alle data van digitale gegevensdragers, zoals laptops, computers, PC’s, harde schijven, servers, externe digitale geheugendragers. Vervolgens worden deze gedemagnetiseerd, zodat er geen digitaal spoor achterblijft.
Bovenstaande werkzaamheden kunnen eventueel op locatie worden verzorgd.

Docstorage is gespecialiseerd in archiefbeheer, archiefopslag, documentopslag en archiefvernietiging.
De voordelen van Docstorage:

– Jouw documenten veilig opgeslagen
– Veilig direct digitaal bereikbaar via beveiligde software
– Bespaar kosten
– Creëer waarde uit je opgeslagen documenten 

Geïnteresseerd? Vraag direct een offerte aan

Offerte aanvraag
Beheer

Geniet van het beste


We vernietiging niet alleen archieven, maar kunnen jouw archief ook beheren, voordat het in aanmerking komt voor vernietiging.
Wij kunnen jouw archief geheel uit handen nemen. Op basis van je wensen maken wij samen een archief protocol, waarin wij afspreken wat, hoelang en op welke wijze wordt bewaard.

Archiefsysteem
Heb je een eigen archiefsysteem? Wij kunnen met jouw systeem (of software) werken. We kunnen de archieven ook direct opnemen in onze archiefbeheer-software. Hiermee kan je via de beveiligde (2-stapsverificatie) je documenten direct opvragen. Tevens kan je toegangsrechten instellen, waardoor specifieke documenten alleen beschikbaar zijn voor specifieke gebruikers. Hiermee beschik je over een geheel digitaal archief.

Meer weten? Stel je vraag.

Stel een vraag

WAT IS CA

In 2004 heeft de Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie (FNOI) de Certificeringsregeling voor archief- en datavernietiging (CA ) opgesteld.

CA is hét keurmerk in Nederland voor Archief-, Data- en Productvernietiging.

CA bevat objectieve normen en procedures om de vertrouwelijkheid van het te vernietigen materiaal en de veiligheid van de procedures te waarborgen.
CA waarborgt tevens een adequaat, efficiënt en gesloten vernietigingsproces.
Bij ondernemingen met het CA certificaat is de vernietiging van je materiaal in veilige handen. De certificeringregeling CA sluit aan op erkende normeringen voor archiefvernietiging, zoals de Duitse DIN Norm 66399.

CA REGISTER

In het CA Register vind je een actueel overzicht met CA gecertificeerde archief- en datavernietigingsbedrijven.
Voor inzage bedrijfscertificaat CA klik op het bedrijfslogo.

CA Register
HET PROCES

Voor datavernietiging en archiefvernietiging zijn de mogelijkheden afhankelijk van het soort materiaal en/of product, het gewenste veiligheidsniveau en de gewenste vernietigingsklasse (al dan niet wettelijk bepaald), de inrichting van jouw bedrijfsprocessen en de van toepassing zijnde wettelijke voorschriften.

Lees meer…

Het proces archiefvernietiging

Bij professionele betrouwbare vernietiging worden de volgende stappen doorlopen:
– Inzameling door middel van gesloten inzamelmiddelen.
– Transport door middel van een afgesloten voertuig en proces.
– Opslag in een afgesloten en beveiligde ruimte gelost en opgeslagen wordt.
– Vernietiging naar overeengekomen veiligheidsklasse.
– Opstelling en verzending van garantiecertificaat.

Gesloten inzameling – en vernietigingssysteem

CA gecertificeerde ondernemingen werken met een gesloten vernietigingssysteem. Dit houdt in dat het gehele proces van inzameling tot en met de vernietiging van het product veilig en betrouwbaar uitgevoerd. Vaak wordt gebruik gemaakt van afsluitbare rolcontainers.

Beveiligd transportvoertuig

De inzamelmiddelen worden op afspraak geleegd in een beveiligd transportvoertuig. Dit voertuig dient zo gebouwd te zijn dat het voor onbevoegden niet mogelijk is om bij het vertrouwelijke materiaal te komen. Naast het voertuig is ook het proces van laden en lossen zo ingericht dat er geen mogelijkheid is dat derden toegang hebben tot jouw informatie.

Archiefvernietigingsmethoden

Met haar vernietigingsmethoden streven archief- en datavernietigingsbedrijven ernaar om telkens de waardevolle reststoffen een nieuw leven te geven. Dat kan zijn in de vorm van grondstoffen voor recycling of als brandstof bij de opwekking van energie.
Vernietiging waarbij vernietigde datadragers kunnen worden gerecycled heeft de voorkeur. Dat is namelijk duurzamer dan verbranding. Grondstoffen die worden hergebruikt hoeven niet nieuw geproduceerd of gewonnen te worden. Hierdoor wordt ook CO2-uitstoot bespaard.
De vernietigingsmethoden variëren per datadrager. Je kan hierbij denken aan shredderen, snijden, persen, versnipperen en verbranden. Welke methode gekozen wordt, hangt geheel af van het te vernietigen product.

Garantiecertificaat vernietiging

Voorafgaand wordt aan je gevraagd of je een garantiecertificaat wenst te ontvangen.